EDUCATION in PALLIATIVE CARE : “Teach as far as you reach”

Het Forum Palliatieve Zorg, Odisee Hogeschool en Erasmushogeschool kennen een lange traditie op vlak van vormingen en opleidingen: de postuniversitaire opleiding voor medici (PALM), de bachelor-na-bachelor en het postgraduaat palliatieve zorg voor verpleegkundigen, de basiscursussen voor zorgkundigen en vrijwilligers , de opleidingen palliatief referent, … Uit ondervinding weten we dat leren nooit eindig is en dat leren meer is dan opleiden en vormen alleen. De kernvraag van ons eerste EPC-congres is dan ook: hoe een blijvend leerklimaat op het werkveld introduceren?

Hulpverleners in de supportieve en palliatieve zorg respecteren vergaand het privéleven van mensen en de keuzes die ze over medische en andere beslissingen nemen – al dan niet in voorafgaande wilsverklaringen vastgelegd. Met welke kennis kan je je versterken als arts, als verpleegkundige, als zorgkundige, als psycholoog, als levensbeschouwelijke begeleider, als mantelzorger, …? Wat leer je hierover thuis, op school, in het werkveld, in vormingen en opleidingen?

Centraal thema van dit congres is kwetsbaarheid in educatie. Hoe kan je als hulpverlener leren omgaan met de voortdurende confrontatie met gekwetste en kwetsbare personen? Hoever moet je je kwetsbaar opstellen naar patiënten en collega’s toe? Hoe kunnen collega’s en medestudenten helpen om voldoende veerkracht te blijven vinden?

Naast een reflectie over kwetsbaarheid in (educatie in) de palliatieve zorg, lichten we diverse educatiemodellen en leervormen toe in 10 creatieve en interactieve workshops. De figuur van de Griekse wijsgeer Socrates wordt als leidraad genomen: hoe kan je de socratische methode (“als manier om tot ware kennis te komen en dit via de anderen”) hanteren in leren over palliatieve zorg?

Prof. Dr. W. Distelmans en Prof. Dr. C. Anbeek staan centraal en kaderen dit eerste EPC-congres.